Μηχάνημα ανάνηψης νεογνών και υπερηχομοτομογράφο σύγχρονης τεχνολογίας για την Μαιευτική Κλινική του ΓΝΛ παρέδωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας