Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης - Λάρισα - ΚΔΑΠ Βουτυρίτσα