Κέντρο δημιουργικής Απασχόλησης - Λάρισα - ΚΔΑΠ Αλεξίου