Κέντρο Δια Βίου Μάθησης - Λάρισα - ΚΔΒΜ Αλεξίου

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης - Λάρισα - ΚΔΒΜ Αλεξίου

Μονάδες εκπαίδευσης ενηλίκων που έχουν ως σκοπό την απόκτηση γνώσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για την βελτίωση της επαγγελματικής θέσης στην αγορά εργασίας.

- Ξένες γλώσσες
- Νέες τεχνολογίες
- Κοινωνικές δεξιότητες και δράσεις
- Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

Επικοινωνία
Φαρσάλων 104, Λάρισα, 2410 616 316
Νίκαια Λάρισας, 2410 921 688