Το πρόγραμμα της "Ευρωπαϊκής εβδομάδας κινητικότητας" στη Λάρισα

Το πρόγραμμα της "Ευρωπαϊκής εβδομάδας κινητικότητας" στη Λάρισα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ξεκίνησε να διοργανώνεται το 2001 και πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου. 

Ο Δήμος Λαρισαίων συμμετέχει και φέτος! Αναλυτικά το πρόγραμμα :