"Παραλογές" στις 2,3,9 και 10/12 στο Θεσσαλικό Θέατρο