Η Σοφία Μουτίδου την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου στη Λάρισα