Εφημερεύοντα νοσοκομεία στη Λάρισα

Εφημερεύοντα νοσοκομεία στη Λάρισα

9/9/2019 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
10/9/2019 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
11/9/2019 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
12/9/2019 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
13/9/2019 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
14/9/2019 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
15/9/2019 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
16/9/2019 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
17/9/2019 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
18/9/2019 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
19/9/2019 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
20/9/2019 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
21/9/2019 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
22/9/2019 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
23/9/2019 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
24/9/2019 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
25/9/2019 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
26/9/2019 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
27/9/2019 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
28/9/2019 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
29/9/2019 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
30/9/2019 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

 

Ώρες Εφημερίας : 08:00 - 08:00 (Επομένης)

Διευθύνσεις νοσοκομείων:
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας : Τσακάλωφ 1
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας : Μεζούρλο


* Το vreslarisa.gr δεν ευθύνεται για τυχόν έκτακτες αλλαγές στο πρόγραμμα