Χρήσιμα τηλέφωνα Λάρισας

ΕΚΑΒ 166, 2410 617115
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 2410 230031-4, 2410 534471
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας 2413501000
ΙΚΑ 2410 534728-9, 534180

Άμεση Δράση 100
Τροχαία 2410 683169
Εισαγγελία 2410 536890, 2410 532179
Πυροσβεστική 199
ΠΣΕΑ (συντονισμός κατά πυρκαϊών) 191, 2410 253736

ΕΛΠΑ 10400
Hellas Service 1057
Express Service 1154
Sos Service 233333
Interamerican 1168
KTEO 2413 511570, 2413511571

Λιμεναρχείο Αγιόκαμπου 24940 52222
Δασαρχείο 2410 531825

Υπεραστικό ΚΤΕΛ 2410 567600
Αποθήκη δεμάτων ΚΤΕΛ 2410 537754, 567676
Αστικό ΚΤΕΛ 2410 533903
Σταθμός ΟΣΕ 2410 236250, 2410 590263, 2410 590143
Ολυμπιακή 2410 550746-756
Δρομολόγια Πλοίων -Αεροπλάνων - ΟΣΕ - ΚΤΕΛ 14944
Ταξί-Ραδιοταξί 2410 661414

Δημαρχείο Λάρισας 2413 500200
Διεύθυνση Καθαριότητας 2410 680200
Δημοτική Αστυνομία 2410 680220
ΚΕΠ Δήμου 2413 500023-29
ΟΚΠ (Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Λάρισας) 2410 661196

Πανεπιστήμιο 2410 565003
ΤΕΙ 2410 684200, 2410 684499
Γραφεία Α'Βάθμιας 2410 250853
Γραφεία Β'Βάθμιας 2410 531775
ΟΔΔΥ (Οργανισμός Δημόσιας Διαχείρισης Υλικού) 2410 253837
ΣΔΟΕ 2410 550631
Τελωνείο 2410 232092

Ώρα Ελλάδος 14844