Θέρμανση - Φυσικό αέριο - Λάρισα - Energian - Γιανναράκης