Εφημερεύοντα νοσοκομεία στη Λάρισα

Εφημερεύοντα νοσοκομεία στη Λάρισα

2/5/2021 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
3/5/2021 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
4/5/2021 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
5/5/2021 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
6/5/2021 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
7/5/2021 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
8/5/2021 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
9/5/2021 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
10/5/2021 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
11/5/2021 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
12/5/2021 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
13/5/2021 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
14/5/2021 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
15/5/2021 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
16/5/2021 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
17/5/2021 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
18/5/2021 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
19/5/2021 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
20/5/2021 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
21/5/2021 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
22/5/2021 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
23/5/2021 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
24/5/2021 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
25/5/2021 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
26/5/2021 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
27/5/2021 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
28/5/2021 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
29/5/2021 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
30/5/2021 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

 

 

Ώρες Εφημερίας : 09:00 - 09:00 (Επομένης)

Διευθύνσεις νοσοκομείων:
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας : Τσακάλωφ 1
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας : Μεζούρλο


* Το vreslarisa.gr δεν ευθύνεται για τυχόν έκτακτες αλλαγές στο πρόγραμμα