Δρομολόγια ΟΣΕ

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.) είναι ένας όμιλος εταιρειών παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, εκτέλεσης των αναπτυξιακών έργων υποδομής και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας μέσω των θυγατρικών του εταιριών ΕΔΙΣΥ, ΕΡΓΟΣΕ και ΓΑΙΑΟΣΕ.

Ο Ο.Σ.Ε. ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου του 1971 με το Ν.Δ. 674/1970, ως μετεξέλιξη των Σιδηροδρόμων Ελληνικού Κράτους (Σ.Ε.Κ.).
To vreslarisa αναφέρει μερικά από τα πιό δημοφιλή δρομολόγια του ΟΣΕ.

 

Λάρισα - Αθήνα
Intercity - 07:48, 10:40, 13:40, 16:40, 19:40

Αθήνα - Λάρισα
Intercity - 06:22, 09:22, 12:22, 15:22, 18:22


Λάρισα - Θεσσαλονίκη
05:51 - Προαστιακός
07:30 - Προαστιακός
09:12 - Intercity
09:40 - Προαστιακός
11:08 - Απλό
12:21 - Intercity
12:45 - Προαστιακός
13:50 - Προαστιακός
14:45 - Προαστιακός
15:21 - Intercity
16:31 - Προαστιακός
18:21 - Intercity
18:56 - Προαστιακός
20:00 - Προαστιακός
21:21 - Intercity
22:20 - Προαστιακός


Θεσσαλονίκη - Λάρισα
05:35 - Προαστιακός
06:27 - Intercity
07:30 - Προαστιακός
08:18 - Προαστιακός
09:15 - Intercity
10:00 - Προαστιακός
11:30 - Προαστιακός
12:15 - Intercity
12:59 - Προαστιακός
14:30 - Προαστιακός
15:15 - Intercity
16:12 - Απλό
17:19 - Προαστιακός
18:15 - Intercity
18:50 - Προαστιακός
20:40 - Προαστιακός


Λάρισα - Βόλος
07:43, 09:35, 12:45, 14:45, 16:47, 18:45, 22:45.

Βόλος - Λάρισα
06:50, 08:37, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 21:40.

 

Πηγή των δρομολογίων είναι ο ΟΣΕ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΟΣΕ:
http://www.ose.gr/

* Το vreslarisa.gr δεν ευθύνεται για αλλαγές στα δρομολόγια του ΟΣΕ.